• Dzień Edukacji Narodowej- fotorelacja

     • Uczniowie klas pierwszych są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Strój galowy uczniów, dekoracja sali, wszystko przygotowane po to, aby święto pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Zanim nastąpiła ceremonia pasowania, uczniowie wykazali się wiedzą, umiejętnościami artystycznymi- udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków został pasowany na ucznia przez Pana dyrektora, specjalnym ołówkiem. Po ceremonii dzieci pozowały do fotografii grupowych i indywidualnych i udali się na specjalnie przygotowany dla nich poczęstunek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

     • Stadion młodych

     • W sobotę 6 października młodzież z Mołodycza i Radawy wraz z rówieśnikami z Wiązownicy i Radymna pod opieką ks. Krzysztofa Szyndlera i Pani Sabiny Kuty, pojechała na Stadion Młodych do Warszawy. Wyjechaliśmy o 5.30, a na miejscu byliśmy w południe. Spotkanie odbywało się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Hasło spotkania brzmiało ''Młodzież, wiara i rozpoznawanie powołania.'' 

      Stadion Młodych odbył się trzy dni po rozpoczęciu  synodu w Rzymie i był rodzajem odpowiedzi na zachętę biskupów do tego, by bieżący rok w kościele poświęcić młodzieży i przeżyć go wspólnie z nią. Głównym organizatorem był ks. Rafał Jarosiński, znany także z inicjatywy SMS z nieba. Konferencje i świadectwa głosili między innymi ks. abp Grzegorz Ryś, Marcin Jakimowicz, Magdalena Plucner, Andrzej Sowa ''Kogut'' oraz Marcin Zieliński, a wszystko było przeplatane koncertami zespołów chrześcijańskich takich jak TGD, Gospel Rain & Chór dla Jezusa, Bęsiu, Exodus 15, Moude Koty.

      W trakcie wydarzenia była możliwość spowiedzi i modlitwy wstawienniczej, a przez cały czas spotkania trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w specjalnej kaplicy. Centrum spotkania była Eucharystia, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił ks. bp Edward Dajczak.

      Czas spędzony na uwielbieniu Boga, był dla nas pełen radości, umacniania i czerpania siły na zwykłą codzienność. Już myślimy o kolejnym takim spotkaniu za rok!!!!!!!!!!

     • SU w akcji

     • Opiekunowie SU panie A. Tomaszek-Wysocka i A. Mierzwa wraz z uczniami klasy VI własnoręcznie piekli ciasteczka, które będą podarunkiem dla wszystkich pracowników szkoły w Dniu Edukacji Narodowej. Tym bardziej będzie to miły i ciekawy prezent, gdyż każde ciasteczko kryje w sobie specjalną wróżbę. 

      Ciasteczka mogą być doskonałym pomysłem także na urodziny lub zabawę andrzejkową.

      Oto przepis:

      https://www.mojegotowanie.pl/przepis/chinskie-ciasteczka-z-wrozba

     • W starym Przemyślu

     • W dniu 10 października uczniowie klas I-VII byli na wycieczce w Przemyślu. Najpierw zwiedzili Zamek Kazimierzowski, Katedrę oraz Muzeum Archidiecezjalne. Następnie Rynek oraz Muzeum Dzwonów i Fajek. Po Przemyślu oprowadzał ich przewodnik turystyczny, który ciekawie opowiadał historię miasta. Uczniowie przywieźli z wycieczki mnóstwo pamiątek. Na zakończenie, dzieci młodsze bawiły się w " Bajkowym Labiryncie" w galerii Sanowej, strasze natomiast na torze saneczkowym. Kierownik wycieczki: B. Dec-Kozdroń, opiekunowie: W. Borowik, M. Piskorz, R. Bałanda.

    • Spotkanie z wychowawcami
     • Spotkanie z wychowawcami

     • W dniu 05 października 2018 r. w piątek  zapraszamy Rodziców na spotkania z Wychowawcami i Nauczycielami w następującym porządku:

      godz. 14:40 – w sali nr 4 - spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły,

      około godz. 15:40 – spotkania z Wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych

      klasa 1- sala nr 13

      klasa 2-  sala nr 12

      klasa 3- sala nr 9

      klasa 4- sala nr 6

      klasa 5- sala nr 1

      klasa 6- sala nr 4

      klasa 7- sala nr 5

      klasa 8- sala nr 2

       

     • Dzień Chłopaka

     • W dniu 28 września w klasie VIII Dzień Chłopaka obchodzono w dwóch etapach. Pierwszy przebiegał w szkole, gdzie  dziewczęta złożyły swoim kolegom życzenia, a także wręczyły dość oryginalny i humorystyczny upominek. Następnie cała klasa - pod opieką p. A. Tomaszek-Wysockiej - udała się do Radawy do wynajętego domku. Tam też spędzono resztę dnia przy ognisku- piekąc kiełbaski i ziemniaki, przy zabawie, śpiewie na dużej scenie- popis muzyczny dziewczyn. Humory wszystkim dopisywały, szczególnie podczas zabawy w chowanego późnym wieczorem, dlatego z żalem wróciliśmy do domów. Wszystkim chłopcom jeszcze raz życzymy: uśmiechu na twarzy, a w sercu radości, spełnienia marzeń i  szczęścia w miłości :).  Zdjęcia w albumie.

       

    • Wesoły ziemniak
     • Wesoły ziemniak

     • 17 września uczniowie klas I-III w raz z opiekunami: W. Borowik, M. Piskorz i I. Werle uczestniczyli w Gminnym Święcie Wesołego Ziemniaka. Uczniowie brali udział  w różnych konkursach: 

      - plastycznym: II miejsce G. Mac, I. Machnicka, 

      - rzucie ziemniakiem do celu: II miejsce SP Mołodycz,

      - najdłuższej obierce z ziemniaka: A. Krzemień,

      - konkursie wiedzy przyrodniczej i rzeżbie z warzyw i owoców: wyróżnienie: A.J. Krzemień, L. Kiełbasa, A. Brudniak, J. Rokosz. 

      Oprócz konkursów dla dzieci był przygotowany smaczny poczęstunek- pieczony ziemniak i kiełbaski oraz gorąca herbatka.

     • X Rajd Pieszy do Twierdzy Przemyśl

     • 20 września 2018 r. uczniowie klasy czwartej wzięli udział w rajdzie pieszym, zorganizowanym przez Jarosławskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Oświaty. Dzieci przeszły 4 km ze stacji Żurawica do Fortu Werner. Zwiedzanie fortu pod kierunkiem przewodnika było doskonałą lekcją historii I wojny światowej. Nasi czwartoklasiści zintegrowali się z innymi uczniami z Sieci Szkół Promujących Zdrowie poprzez wspólny posiłek, zajęcia rekreacyjne i śpiew (piosenki patriotyczne). Rajd zakończył się przejazdem pociągiem trasy Żurawica- Jarosław, co dla wszystkich było wesołe i przyjemne. Opiekun: B. Dec- Kozdroń.

     • Międzynarodowy konkurs plastyczny

     • W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy uczniów do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym  "Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat…"  pod  honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc. Prace należy skladać do p. A.Tomaszek-Wysockiej do dnia 15 października 2018 r. 

      Regulamin do pobrania Regulamin_miedzynarodowego_konkursu.pdf

    • Bieg papieski
     • Bieg papieski

     • 5 czerwca, dwanaście osób z naszej szkoły uczestniczyło w XII Biegu Papieskim w Piwodzie. Wyniki naszych najlepszych uczniów:

      Bartłomiej Winiarz - klasa IV- II miejsce,

      Hubert Sokół - klasa III- zajął III miejsce,

      Gabriela Mac- klasa I- IV miejsce,

      Bartłomiej Bujar- klasa V- V miejsce,

      Natalia Sokół- klasa V- VII miejsce,

      Krzysztof Sokół- klasa VII- VII miejsce.

     • Informacja-RODO

     • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOŁODYCZU

       

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24), INFORMUJĘ, ŻE:

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

      Szkoła Podstawowa w Mołodyczu, którą  reprezentuje Dyrektor Szkoły

      z siedzibą: Mołodycz 84, 537-523 Radawa.

      2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych panią Ewą Gawron jest możliwy pod adresem e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

      3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

      4. Dane oświatowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu, a także w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych dane  te mogą być przekazywane do Organu Prowadzącego i Nadzorującego, Systemu Informacji Oświatowej, firmy ZETO – Rzeszów (eszkola2pl – dziennik elektroniczny) i innych instytucji, organizatorów konkursów, zgodnie z oświadczeniem w sprawie udostępniania i przetwarzania danych osobowych złożonym przez rodzica i/lub pełnoletniego ucznia.

      5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

      6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z RODO  przetwarzanie danych osobowych.

      7. Podanie danych osobowych przez Państwa ma charakter dobrowolny, ale konieczny – jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

      8. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      9. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, w przeciwnym razie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (do celów archiwalnych) i dane te będą przetwarzane w sposób ciągły.

      10. Państwa (rodziców i uczniów) dane osobowe będą przetwarzane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów ustawowych i statutowych szkoły

     • Trójmiasto

     • Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z 4 dniowej wycieczki do Torunia, Trójmiasta, Malborka, Grunwaldu. Organizator: A. Tomaszek-Wysocka, M. Drozd.

      Opiekunowie: J. Kuca, D. Moskwiak, R. Bajdak- Buła, W. Chamik, A. Frań. Dziękujemy.

      Zdjęcia w albumie. 

      Program wycieczki:

      I dzień – środa 6 czerwca

      Wyjazd godz. 4:10  i przejazd do Torunia z wymaganymi przerwami.

      Toruń  -  zwiedzanie z przewodnikiem fabularyzowanym, toruńskiego Starego  Miasta trasą zwaną „Toruński Niezbędnik” , poczęstunek toruńskimi piernikami. Po zwiedzaniu , przejazd do pensjonatu Błękitna Laguna w  Rewie. Zakwaterowanie i obiadokolacja, Wieczorne spotkanie z  Bałtykiem, odpoczynek nocny.

      II dzień – czwartek 7 czerwca

      Śniadanie , po śniadaniu przejazd do Gdańska Oliwy -  spotkanie  z przewodnikiem i zwiedzanie Parku i Archikatedry Oliwskiej-  koncert  organowy. Po koncercie przejazd obok dawnej Stoczni Gdańskiej i Muzeum Solidarności. Następnie zobaczymy najciekawsze zabytki gdańskiego Starego Miasta: Motława, Żuraw, Bazylika  Mariacka, Długi Targ  z fontanną  Neptuna i Dworem Artusa oraz Muzeum Bursztynu.  Czas wolny na zakupy pamiątek i przekąskę.   Przejazd obok Portu Północnego na Westerplatte i zwiedzanie obiektów.

      Przejazd do Gdyni –  zwiedzanie Muzeum Emigracji z przewodnikiem. Obiekt muzealny mieści się w dawnym Dworcu Morskim, znajdującym się na Nabrzeżu Francuskim, przy którym cumował polski transatlantyk „Stefan Batory”. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja. Po kolacji -ognisko/grill na terenie pensjonatu. Odpoczynek nocny.         

       III dzień piątek 8 czerwca

      Śniadanie po śniadaniu przejazd  do Gdańska.  „Bursztynowy Stadion” – zwiedzanie stadionu Energa Gdańsk z przewodnikiem stadionowym. Trasa zwiedzania: strefa „backstage”, szatnia zawodników, garderoba gwiazd, strefa VIP, (jedna z loż vipowskich). Przejazd do Sopotu - rejs widokowy statkiem pirackim po Zatoce Gdańskiej – przystań Głowica Molo w Sopocie. Po rejsie spacer sopockim  molo i sopockim Monciaku (ul. Monte Cassino) z „Krzywym Domkiem”. Czas na przekąskę. Następnie przejazd do Gdyni na Skwer Kościuszki.       Zwiedzanie szkolnej fregaty „Dar Pomorza” - Narodowe Muzeum Morskie. Czas wolny na zakupy pamiątek. Następnie wizyta w Akwarium Gdyńskim. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja i spacer po Cyplu Rewskim (Szpyrk Rewa). Odpoczynek nocny.

      IV dzień sobota 9 czerwca

      Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Malborka – zwiedzanie z przewodnikiem zamku krzyżackiego trasa historyczną. Po zwiedzaniu wyjazd do Grunwaldu -  zwiedzanie Muzeum i Pól Grunwaldu. Obiad w Gospodzie Rycerskiej w Stębarku. Ok.16:00 wyjazd w drogę powrotną, Powrót do miejsca rozwiązania wycieczki po północy. 

       

    • Sukcesy sportowe
     • Sukcesy sportowe

     • Dnia 01 lutego 2017 roku w SP w Wiązownicy odbyły się Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. Drużyna dziewcząt w skłądzie: M. Woźny, A. Cienki, K. Żochowska zajęła. Drużyna chłopców w składzie: F. Ziejło, K. Sokół zajęła II miesjce.

      14 lutego 2017 roku dziewczęta reprezentowały naszą gminę w poszczególnych zawodach w tenisie stołowym zajmując IV miejsce.

      20 lutego w Zespole Szkół w Wiązownicy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Drużyna chłopców w składzie: Zagrobelny Adrian, Chamik Patryk zajęła IV miejsce.

      02 marca 2017 roku chłopcy naszej szkoły zdobyli V miejsce w mini piłce siatkowej.

      Zdjęcia w Albumie "Sport"

    • Turniej piłki
     • Turniej piłki

     • 30 maja dziewięciu chłopców naszej szkoły brało udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej zajmując V miejsce.

    • Na spektaklu
     • Na spektaklu

     • W czwartek 25 stycznia uczniowie klas 0-III oraz przedszkola samorządowego "Kompetentne Przedszkolaki" wzięli udział w przedstawieniu teatralnym "Koziolek Matolek" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacyjnego z Wrocławia. Uczniowie byli zachwyceni grą i garderobą aktorów oraz scenografią i rekwizytami. Najbardziej spodobał się wszystkim Koziolek Matolek. Zdjęcia w albumie "Klasy I-III"

    • Potyczki ortograficzne
     • Potyczki ortograficzne

     • 6 czerwca odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny „Potyczki Ortograficzne” pod patronatem Wójta Gminy Wiązownica Pana Mariana Jerzego Ryznara.

      W konkursie uczestniczyło 16 dzieci ze szkół podstawowych w: Szówsku, Zapałowie, Wiązownicy, Piwodzie, Cetuli i Mołodyczu.  Zaszczytny i w pełni zasłużony tytuł Gminnego Mistrza Ortografii otrzymał uczeń SP w Piwodzie Radosław Tomas. Wicemistrzem został Szymon Lichołat (Cetula), a trzecie miejsce i tytuł Drugiego Wicemistrza otrzymała Monika Kojder (Szówsko). Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Zdjecia w albumie "Konkursy".

    • Wicemistrzynie
     • Wicemistrzynie

     • Dnia 14 listopada w Szkole Podstawowej w Wiązownicy odbył sie Gminny Turniej w Tenisie Stołowym. Drużyna dziewcząt w składzie: Cienki Agnieszka, Woźny Marlena, Żochowska Kamila zdobyła II miejsce, drużyna chłopców: Sokół Krzysztof, Ziejło Fabian - III miejsce. Gratulujemy. Uczniów do zawodów przygotowała p. Renata Bałanda. Zdjecia w albumie "Sport"

     • Let's sing

     • Tydzień dla naszej szkoły rozpoczął się bardzo pracowicie. W poniedziałek 14.05.2018 r. nasza uczennica Marlena Woźny reprezentowała nas na II Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing” pod patronatem starosty jarosławskiego pana Tadeusza Chrzana. Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, a obejmował zawodników z całego powiatu jarosławskiego z klas od VII szkoły podstawowej, po klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Nasza zawodniczka wystąpiła w utworze Anny Kendrick „When I’m gone” (śpiewała oraz wystukiwała rytm plastikowym kubeczkiem). To nie był koniec występów przed publicznością i kamerą, gdyż Marlena została również poproszona o udzielenie wywiadu do lokalnej telewizji POD24. Niestety mimo godnego reprezentowania nas, nasza koleżanka nie znalazła się na podium. Ale życzymy jej wytrwałości w dążeniu do celu i wielu sukcesów na polu artystycznym. Opiekun: Agnieszka MIerzwa

    • Scottish Day
     • Scottish Day

     • 26.01.2018r. obchodziliśmy w naszej szkole „Scottish Day”. Z tej okazji gościliśmy w naszych murach rodowitego Szkota. Pan Martin Muir specjalnie na tę okazję włożył swój odświętny kilt, czyli narodowy strój szkocki. Na początku opowiedział nam o swojej ojczyźnie, zwyczajach, tradycjach. Następnie prowadził lekcję z młodszymi dziećmi. Była zabawa w Bingo, zagadki. Nasz gość został poproszony o przeczytanie bajki pt.” We are going for a bear hunt”, a na koniec wspólnie śpiewaliśmy piosenką “I am a little teapot”. Pan Martin w ramach podziękowania dostał od najmłodszych przygotowane wcześniej laurki. Kolejna lekcja to spotkanie ze starszymi dziećmi, które miały okazję zadać gościowi nurtujące ich pytania. Oczywiście on również chciał się dowiedzieć czegoś więcej o swoich gospodarzach. Rozmawialiśmy o sporcie, środowisku, muzyce, czasie wolnym oraz porównywaliśmy życie w Polsce i Szkocji. Nasi uczniowie początkowo skrępowani i nieśmiali z czasem nabierali pewności siebie i coraz chętniej zaczynali rozmowę w języku angielskim.  Nasz gość został również oprowadzony po całej szkole. Na koniec odbył się fascynujący mecz piłki nożnej chłopcy vs. dziewczyny, w którym pan Muir stanął po stronie dziewczyn. Okazało się, że nasz cudzoziemiec świetnie gra w piłkę, co podkręciło atmosferę na boisku. Żegnając się pan Martin obiecał odwiedzić nas jeszcze. My oczywiście trzymamy go za słowo! Organizator: pani Agnieszka Mierzwa. Zdjęcia w albumie.

    • Mistrzostwa powiatu
     • Mistrzostwa powiatu

     • 18 maja drużyna chłopców reprezentowała naszą szkołę w Powiatowych Mistrzostwach w Trójboju Lekkoatletycznym w Pruchniku zdobywając IV miejsce.