• Klasowe wybory
     • Klasowe wybory

     • Pod koniec pierwszego, pełnego tygodnia szkoły, w klasie VIII zostały przeprowadzone wybory samorządu, które miały postać jawną. Wszystko odbywało się w przyjemnej atmosferze. Uczniowie uczcili wyniki  głosowania wspólnym posiłkiem- własnoręcznie przygotowaną pizzą.

      Samorządowi życzymy powodzenia i owocnej pracy na rzecz klasy.

    • Inauguracja roku szkolnego
     • Inauguracja roku szkolnego

     •    Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019  rozpoczęła się

      3 września Mszą św. o godzinie 8:30.

      Uczniowie, życzymy Wam aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.

      Samorząd Uczniowski

     • Lato czeka

     •   22 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystości rozpoczęły się w kościele, gdzie podczas Mszy świętej społeczność szkolna dziękowała za miesiące wytężonej nauki i pracy. Po Mszy św. uczniowie i nauczyciele przeszli do szkoły, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości: przemówienie pana dyrektora,wręczenie nagród najlepszym uczniom.

       Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych wakacji!

     • Informacja-RODO

     • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOŁODYCZU

       

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24), INFORMUJĘ, ŻE:

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

      Szkoła Podstawowa w Mołodyczu, którą  reprezentuje Dyrektor Szkoły

      z siedzibą: Mołodycz 84, 537-523 Radawa.

      2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych panią Ewą Gawron jest możliwy pod adresem e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

      3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

      4. Dane oświatowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu, a także w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych dane  te mogą być przekazywane do Organu Prowadzącego i Nadzorującego, Systemu Informacji Oświatowej, firmy ZETO – Rzeszów (eszkola2pl – dziennik elektroniczny) i innych instytucji, organizatorów konkursów, zgodnie z oświadczeniem w sprawie udostępniania i przetwarzania danych osobowych złożonym przez rodzica i/lub pełnoletniego ucznia.

      5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

      6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z RODO  przetwarzanie danych osobowych.

      7. Podanie danych osobowych przez Państwa ma charakter dobrowolny, ale konieczny – jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

      8. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      9. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, w przeciwnym razie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (do celów archiwalnych) i dane te będą przetwarzane w sposób ciągły.

      10. Państwa (rodziców i uczniów) dane osobowe będą przetwarzane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów ustawowych i statutowych szkoły

     • Trójmiasto

     • Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z 4 dniowej wycieczki do Torunia, Trójmiasta, Malborka, Grunwaldu. Organizator: A. Tomaszek-Wysocka, M. Drozd.

      Opiekunowie: J. Kuca, D. Moskwiak, R. Bajdak- Buła, W. Chamik, A. Frań. Dziękujemy.

      Zdjęcia w albumie. 

      Program wycieczki:

      I dzień – środa 6 czerwca

      Wyjazd godz. 4:10  i przejazd do Torunia z wymaganymi przerwami.

      Toruń  -  zwiedzanie z przewodnikiem fabularyzowanym, toruńskiego Starego  Miasta trasą zwaną „Toruński Niezbędnik” , poczęstunek toruńskimi piernikami. Po zwiedzaniu , przejazd do pensjonatu Błękitna Laguna w  Rewie. Zakwaterowanie i obiadokolacja, Wieczorne spotkanie z  Bałtykiem, odpoczynek nocny.

      II dzień – czwartek 7 czerwca

      Śniadanie , po śniadaniu przejazd do Gdańska Oliwy -  spotkanie  z przewodnikiem i zwiedzanie Parku i Archikatedry Oliwskiej-  koncert  organowy. Po koncercie przejazd obok dawnej Stoczni Gdańskiej i Muzeum Solidarności. Następnie zobaczymy najciekawsze zabytki gdańskiego Starego Miasta: Motława, Żuraw, Bazylika  Mariacka, Długi Targ  z fontanną  Neptuna i Dworem Artusa oraz Muzeum Bursztynu.  Czas wolny na zakupy pamiątek i przekąskę.   Przejazd obok Portu Północnego na Westerplatte i zwiedzanie obiektów.

      Przejazd do Gdyni –  zwiedzanie Muzeum Emigracji z przewodnikiem. Obiekt muzealny mieści się w dawnym Dworcu Morskim, znajdującym się na Nabrzeżu Francuskim, przy którym cumował polski transatlantyk „Stefan Batory”. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja. Po kolacji -ognisko/grill na terenie pensjonatu. Odpoczynek nocny.         

       III dzień piątek 8 czerwca

      Śniadanie po śniadaniu przejazd  do Gdańska.  „Bursztynowy Stadion” – zwiedzanie stadionu Energa Gdańsk z przewodnikiem stadionowym. Trasa zwiedzania: strefa „backstage”, szatnia zawodników, garderoba gwiazd, strefa VIP, (jedna z loż vipowskich). Przejazd do Sopotu - rejs widokowy statkiem pirackim po Zatoce Gdańskiej – przystań Głowica Molo w Sopocie. Po rejsie spacer sopockim  molo i sopockim Monciaku (ul. Monte Cassino) z „Krzywym Domkiem”. Czas na przekąskę. Następnie przejazd do Gdyni na Skwer Kościuszki.       Zwiedzanie szkolnej fregaty „Dar Pomorza” - Narodowe Muzeum Morskie. Czas wolny na zakupy pamiątek. Następnie wizyta w Akwarium Gdyńskim. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja i spacer po Cyplu Rewskim (Szpyrk Rewa). Odpoczynek nocny.

      IV dzień sobota 9 czerwca

      Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Malborka – zwiedzanie z przewodnikiem zamku krzyżackiego trasa historyczną. Po zwiedzaniu wyjazd do Grunwaldu -  zwiedzanie Muzeum i Pól Grunwaldu. Obiad w Gospodzie Rycerskiej w Stębarku. Ok.16:00 wyjazd w drogę powrotną, Powrót do miejsca rozwiązania wycieczki po północy. 

       

    • Bieg papieski
     • Bieg papieski

     • 5 czerwca, dwanaście osób z naszej szkoły uczestniczyło w XII Biegu Papieskim w Piwodzie. Wyniki naszych najlepszych uczniów:

      Bartłomiej Winiarz - klasa IV- II miejsce,

      Hubert Sokół - klasa III- zajął III miejsce,

      Gabriela Mac- klasa I- IV miejsce,

      Bartłomiej Bujar- klasa V- V miejsce,

      Natalia Sokół- klasa V- VII miejsce,

      Krzysztof Sokół- klasa VII- VII miejsce.

    • Potyczki ortograficzne
     • Potyczki ortograficzne

     • 6 czerwca odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny „Potyczki Ortograficzne” pod patronatem Wójta Gminy Wiązownica Pana Mariana Jerzego Ryznara.

      W konkursie uczestniczyło 16 dzieci ze szkół podstawowych w: Szówsku, Zapałowie, Wiązownicy, Piwodzie, Cetuli i Mołodyczu.  Zaszczytny i w pełni zasłużony tytuł Gminnego Mistrza Ortografii otrzymał uczeń SP w Piwodzie Radosław Tomas. Wicemistrzem został Szymon Lichołat (Cetula), a trzecie miejsce i tytuł Drugiego Wicemistrza otrzymała Monika Kojder (Szówsko). Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Zdjecia w albumie "Konkursy".

    • Dzień goli
     • Dzień goli

     • 30 maja dziewięciu chłopców naszej szkoły brało udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej zajmując V miejsce.

    • Mistrzostwa powiatu
     • Mistrzostwa powiatu

     • 18 maja drużyna chłopców reprezentowała naszą szkołę w Powiatowych Mistrzostwach w Trójboju Lekkoatletycznym w Pruchniku zdobywając IV miejsce.

    • Rozstrzygniecie konkursu
     • Rozstrzygniecie konkursu

     • Przez cały wiosenny czas uczniowie naszej szkoły mogli brać udział w konkursie fotograficznym „Wiosna w naszej okolicy”, którego celem  było przede wszystkim rozbudzanie wyobraźni młodzieży i umożliwienie prezentacji własnych zainteresowań i talentów.  Pod  koniec roku szkolnego komisja wyłoniła zwycięzców: 1.miejsce Agnieszka Cienki, 2. Miejsce Justyna Purcha, 3. miejsce Kamila Sokół.  Gratulujemy. Organizatorzy konkursu: J. Kuca, A. Tomaszek-Wysocka. Zdjęcia znajdują się w albumie Konkursy fotograficzne.

     • Let's sing

     • Tydzień dla naszej szkoły rozpoczął się bardzo pracowicie. W poniedziałek 14.05.2018 r. nasza uczennica Marlena Woźny reprezentowała nas na II Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing” pod patronatem starosty jarosławskiego pana Tadeusza Chrzana. Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, a obejmował zawodników z całego powiatu jarosławskiego z klas od VII szkoły podstawowej, po klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Nasza zawodniczka wystąpiła w utworze Anny Kendrick „When I’m gone” (śpiewała oraz wystukiwała rytm plastikowym kubeczkiem). To nie był koniec występów przed publicznością i kamerą, gdyż Marlena została również poproszona o udzielenie wywiadu do lokalnej telewizji POD24. Niestety mimo godnego reprezentowania nas, nasza koleżanka nie znalazła się na podium. Ale życzymy jej wytrwałości w dążeniu do celu i wielu sukcesów na polu artystycznym. Opiekun: Agnieszka MIerzwa

    • Bezzałogowy statek powietrzny
     • Bezzałogowy statek powietrzny

     • Zabawa w szkole nabrała nowego wymiaru, a to za sprawą bezzałogowego statku powietrznego- drona. Korzystając z pięknej pogody, w czwartek 10 maja, uczniowie mieli okazję posterować  urządzeniem. Zainteresowanie ich było ogromne, wszyscy ustawiali się w kolejce aby móc „polecieć” oczywiście po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i lotu.  Drony to urządzenia niesamowicie przyszłościowe. Oprócz dobrej zabawy, wykonywania zdjęć z powietrza mogą być wykorzystywane do bardziej poważnych zadań np. podczas poszukiwań zaginionych osób. Drony to doskonała okazja do samorozwoju i poznawania nowych technik. Opiekun: A. Tomaszek-Wysocka.

     • I Gminny Konkurs Biologiczny

     • 8. maja w Szkole Podstawowej w Wiązownicy odbył się I Gminny Konkurs Biologiczny, w którym uczennice naszej szkoły  Marlena Woźny, Agnieszka Cienki i Kamila Sokół zdobyły wyróżnienie.

      Konkurs obejmował część teoretyczną i praktyczną uczniów. W części teoretycznej uczniowie pisali test, później uczniowie przystąpili do części praktycznej konkursu. Nasze uczennice miały obowiązek przygotować samodzielnie preparat mikroskopowy ze skórki cebuli, następnie rozpoznać pod mikroskopem preparaty stałe a także wykonać szereg innych ćwiczeń np. pokazać na modelu anatomicznym człowieka elementy układów i ich funkcje, rozpoznać gatunki roślin zielnych ich kwiatów i nasion oraz drzewa liściaste. Cieszymy się sukcesem naszych uczennic. Do konkursu uczniów przygotowała p. Wiesława Stanisławczyk.

     • You can sing

     • 10.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Ryszkowej Woli odbył się konkurs piosenki anglojęzycznej „You can sing”. Naszą szkołę  w kategorii klas 0-3 reprezentowali Kamila Pietryna i Igor Cienki, natomiast w kategorii klas starszych 4-7 Marlena Woźny. Jury oceniało uczestników pod względem zdolności wokalnych, scenicznych oraz językowych. I tak Kamila Pietryna otrzymała wyróżnienie za piosenkę „ Rain, rain go away”, natomiast Marlena zajęła zaszczytne 1 miejsce za zaśpiewanie i zagranie na gitarze przeboju „Jolin”. Uczestnikom gratulujemy! Uczniów do konkursu przygotowała p. Agnieszka Mierzwa.

    • Święto szkoły
     • Święto szkoły

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

      do wzięcia udziału w tegorocznym Dniu Mołodycza i Święcie Szkoły w dniu 27 maja 2018 r.  Początek  uroczystości godz.14.00.

       Dyrekcja Szkoły,  i Rada Rodziców SP.

      Prosimy zaproszonych absolwentów o telefoniczne potwierdzenie swojej obecności do dnia 22 maja:

      Tel do szkoły: (0-16) 622-30-03

      Program uroczystości:

      14:00 MSZA ŚW. STRAŻACKA – kościół parafialny

      15:00 UROCZYSTY PRZEJAZD JEDNOSTEK NA PLAC SZKOLNY

      15:30 PRZEKAZANIE CERTYFIKATU JEDNOSTCE OSP W MOŁODYCZU

      16:00 PROGRAM ARTYSTYCZNY

      16:30 PREZENTACJA ABSOLWENTÓW

      17:00 POKAZY STRAŻACKIE

      17:30 GRY I ZABAWY DLA DZIECI, SPOTKANIE PRZY KAWIE

      20:30 ZABAWA TANECZNA- świetlica wiejska

    • Tydzień bojów...
     • Tydzień bojów...

     • 8 maja nasza szkoła była organizatorem Gminnych Mistrzostw w Czwórboju Lekkoatletycznym. Drużyna dziewcząt zajęła IV miejsce, a chłopców  V miejsce. Natomiast 10 maja organizowaliśmy Gminne Mistrzostwa w Trójboju Lekkoatletycznym. Drużyna chłopców zajęła I miejsce, a dziewcząt V miejsce. Organizator: R. Bałanda

      Zdjęcia w albumie "Sport"

    • Ogólnopolski konkurs
     • Ogólnopolski konkurs

     • W dniu 13 kwietnia 2018 r Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Krzysztof Kowal wręczył uczennicy klasy III naszej szkoły Joannie Machnickiej nagrodę za zajęcie I miejsca (w grupie drugiej szkół podstawowych- w eliminacjach powiatowych) Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Gratulujemy.

    • Lokomotywą po sukces
     • Lokomotywą po sukces

     • W  Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu  odbyła się kolejna edycja konkursu „Trójwymiarowy Świat Matematyki".  Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III- Igor Cienki. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu z dowolnego materiału pojazdu kołowego składającego się z przestrzennych figur geometrycznych. Cieszymy się z zaangażowania jakim wykazał się Igor. W czwartek 12 kwietnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, w którym nasz uczeń otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy.

    • Dla hospicjum
     • Dla hospicjum

     • Społeczność naszej szkoły włączyła się w zbiórkę artykułów chemicznych dla potrzebujących z hospicjum w Jarosławiu. Już od przeszło miesiąca Samorząd Uczniowski zbiera mydło w płynie, ręczniki, szampony, mokre chusteczki, antyperspiranty w areozolu i tym podobne kosmetyki do higieny. Szczególnie gorliwie w zbiórkę włączyły się najmłodsze dzieciaki. Jeżeli ktoś z was nie zdążył jeszcze wesprzeć naszej akcji serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i okazania serca. Zakończenie akcji w piątek 27.04.2018r.

     • Olimpusek dla maluchów

     • Klasy I-III wzięły udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpusek 2018- sesja zimowa z języka polskiego, przyrody, matematyki i języka angielskiego. Do konkursu uczniów przygotowały panie: M. Piskorz, W. Borowik, A. Mierzwa.