• Wesoły ziemniak
     • Wesoły ziemniak

     • 17 września uczniowie klas I-III w raz z opiekunami: W. Borowik, M. Piskorz i I. Werle uczestniczyli w Gminnym Święcie Wesołego Ziemniaka. Uczniowie brali udział  w różnych konkursach: 

      - plastycznym: II miejsce G. Mac, I. Machnicka, 

      - rzucie ziemniakiem do celu: II miejsce SP Mołodycz,

      - najdłuższej obierce z ziemniaka: A. Krzemień,

      - konkursie wiedzy przyrodniczej i rzeżbie z warzyw i owoców: wyróżnienie: A.J. Krzemień, L. Kiełbasa, A. Brudniak, J. Rokosz. 

      Oprócz konkursów dla dzieci był przygotowany smaczny poczęstunek- pieczony ziemniak i kiełbaski oraz gorąca herbatka.

     • X Rajd Pieszy do Twierdzy Przemyśl

     • 20 września 2018 r. uczniowie klasy czwartej wzięli udział w rajdzie pieszym, zorganizowanym przez Jarosławskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Oświaty. Dzieci przeszły 4 km ze stacji Żurawica do Fortu Werner. Zwiedzanie fortu pod kierunkiem przewodnika było doskonałą lekcją historii I wojny światowej. Nasi czwartoklasiści zintegrowali się z innymi uczniami z Sieci Szkół Promujących Zdrowie poprzez wspólny posiłek, zajęcia rekreacyjne i śpiew (piosenki patriotyczne). Rajd zakończył się przejazdem pociągiem trasy Żurawica- Jarosław, co dla wszystkich było wesołe i przyjemne. Opiekun: B. Dec- Kozdroń.

     • Międzynarodowy konkurs plastyczny

     • W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy uczniów do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym  "Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat…"  pod  honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc. Prace należy skladać do p. A.Tomaszek-Wysockiej do dnia 15 października 2018 r. 

      Regulamin do pobrania Regulamin_miedzynarodowego_konkursu.pdf

    • Bieg papieski
     • Bieg papieski

     • 5 czerwca, dwanaście osób z naszej szkoły uczestniczyło w XII Biegu Papieskim w Piwodzie. Wyniki naszych najlepszych uczniów:

      Bartłomiej Winiarz - klasa IV- II miejsce,

      Hubert Sokół - klasa III- zajął III miejsce,

      Gabriela Mac- klasa I- IV miejsce,

      Bartłomiej Bujar- klasa V- V miejsce,

      Natalia Sokół- klasa V- VII miejsce,

      Krzysztof Sokół- klasa VII- VII miejsce.

     • Informacja-RODO

     • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOŁODYCZU

       

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24), INFORMUJĘ, ŻE:

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

      Szkoła Podstawowa w Mołodyczu, którą  reprezentuje Dyrektor Szkoły

      z siedzibą: Mołodycz 84, 537-523 Radawa.

      2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych panią Ewą Gawron jest możliwy pod adresem e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

      3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

      4. Dane oświatowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu, a także w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych dane  te mogą być przekazywane do Organu Prowadzącego i Nadzorującego, Systemu Informacji Oświatowej, firmy ZETO – Rzeszów (eszkola2pl – dziennik elektroniczny) i innych instytucji, organizatorów konkursów, zgodnie z oświadczeniem w sprawie udostępniania i przetwarzania danych osobowych złożonym przez rodzica i/lub pełnoletniego ucznia.

      5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

      6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z RODO  przetwarzanie danych osobowych.

      7. Podanie danych osobowych przez Państwa ma charakter dobrowolny, ale konieczny – jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

      8. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      9. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, w przeciwnym razie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (do celów archiwalnych) i dane te będą przetwarzane w sposób ciągły.

      10. Państwa (rodziców i uczniów) dane osobowe będą przetwarzane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów ustawowych i statutowych szkoły

     • Trójmiasto

     • Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z 4 dniowej wycieczki do Torunia, Trójmiasta, Malborka, Grunwaldu. Organizator: A. Tomaszek-Wysocka, M. Drozd.

      Opiekunowie: J. Kuca, D. Moskwiak, R. Bajdak- Buła, W. Chamik, A. Frań. Dziękujemy.

      Zdjęcia w albumie. 

      Program wycieczki:

      I dzień – środa 6 czerwca

      Wyjazd godz. 4:10  i przejazd do Torunia z wymaganymi przerwami.

      Toruń  -  zwiedzanie z przewodnikiem fabularyzowanym, toruńskiego Starego  Miasta trasą zwaną „Toruński Niezbędnik” , poczęstunek toruńskimi piernikami. Po zwiedzaniu , przejazd do pensjonatu Błękitna Laguna w  Rewie. Zakwaterowanie i obiadokolacja, Wieczorne spotkanie z  Bałtykiem, odpoczynek nocny.

      II dzień – czwartek 7 czerwca

      Śniadanie , po śniadaniu przejazd do Gdańska Oliwy -  spotkanie  z przewodnikiem i zwiedzanie Parku i Archikatedry Oliwskiej-  koncert  organowy. Po koncercie przejazd obok dawnej Stoczni Gdańskiej i Muzeum Solidarności. Następnie zobaczymy najciekawsze zabytki gdańskiego Starego Miasta: Motława, Żuraw, Bazylika  Mariacka, Długi Targ  z fontanną  Neptuna i Dworem Artusa oraz Muzeum Bursztynu.  Czas wolny na zakupy pamiątek i przekąskę.   Przejazd obok Portu Północnego na Westerplatte i zwiedzanie obiektów.

      Przejazd do Gdyni –  zwiedzanie Muzeum Emigracji z przewodnikiem. Obiekt muzealny mieści się w dawnym Dworcu Morskim, znajdującym się na Nabrzeżu Francuskim, przy którym cumował polski transatlantyk „Stefan Batory”. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja. Po kolacji -ognisko/grill na terenie pensjonatu. Odpoczynek nocny.         

       III dzień piątek 8 czerwca

      Śniadanie po śniadaniu przejazd  do Gdańska.  „Bursztynowy Stadion” – zwiedzanie stadionu Energa Gdańsk z przewodnikiem stadionowym. Trasa zwiedzania: strefa „backstage”, szatnia zawodników, garderoba gwiazd, strefa VIP, (jedna z loż vipowskich). Przejazd do Sopotu - rejs widokowy statkiem pirackim po Zatoce Gdańskiej – przystań Głowica Molo w Sopocie. Po rejsie spacer sopockim  molo i sopockim Monciaku (ul. Monte Cassino) z „Krzywym Domkiem”. Czas na przekąskę. Następnie przejazd do Gdyni na Skwer Kościuszki.       Zwiedzanie szkolnej fregaty „Dar Pomorza” - Narodowe Muzeum Morskie. Czas wolny na zakupy pamiątek. Następnie wizyta w Akwarium Gdyńskim. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja i spacer po Cyplu Rewskim (Szpyrk Rewa). Odpoczynek nocny.

      IV dzień sobota 9 czerwca

      Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Malborka – zwiedzanie z przewodnikiem zamku krzyżackiego trasa historyczną. Po zwiedzaniu wyjazd do Grunwaldu -  zwiedzanie Muzeum i Pól Grunwaldu. Obiad w Gospodzie Rycerskiej w Stębarku. Ok.16:00 wyjazd w drogę powrotną, Powrót do miejsca rozwiązania wycieczki po północy. 

       

    • Sukcesy sportowe
     • Sukcesy sportowe

     • Dnia 01 lutego 2017 roku w SP w Wiązownicy odbyły się Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. Drużyna dziewcząt w skłądzie: M. Woźny, A. Cienki, K. Żochowska zajęła. Drużyna chłopców w składzie: F. Ziejło, K. Sokół zajęła II miesjce.

      14 lutego 2017 roku dziewczęta reprezentowały naszą gminę w poszczególnych zawodach w tenisie stołowym zajmując IV miejsce.

      20 lutego w Zespole Szkół w Wiązownicy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Drużyna chłopców w składzie: Zagrobelny Adrian, Chamik Patryk zajęła IV miejsce.

      02 marca 2017 roku chłopcy naszej szkoły zdobyli V miejsce w mini piłce siatkowej.

      Zdjęcia w Albumie "Sport"

    • Turniej piłki
     • Turniej piłki

     • 30 maja dziewięciu chłopców naszej szkoły brało udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej zajmując V miejsce.

    • Na spektaklu
     • Na spektaklu

     • W czwartek 25 stycznia uczniowie klas 0-III oraz przedszkola samorządowego "Kompetentne Przedszkolaki" wzięli udział w przedstawieniu teatralnym "Koziolek Matolek" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacyjnego z Wrocławia. Uczniowie byli zachwyceni grą i garderobą aktorów oraz scenografią i rekwizytami. Najbardziej spodobał się wszystkim Koziolek Matolek. Zdjęcia w albumie "Klasy I-III"

    • Potyczki ortograficzne
     • Potyczki ortograficzne

     • 6 czerwca odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny „Potyczki Ortograficzne” pod patronatem Wójta Gminy Wiązownica Pana Mariana Jerzego Ryznara.

      W konkursie uczestniczyło 16 dzieci ze szkół podstawowych w: Szówsku, Zapałowie, Wiązownicy, Piwodzie, Cetuli i Mołodyczu.  Zaszczytny i w pełni zasłużony tytuł Gminnego Mistrza Ortografii otrzymał uczeń SP w Piwodzie Radosław Tomas. Wicemistrzem został Szymon Lichołat (Cetula), a trzecie miejsce i tytuł Drugiego Wicemistrza otrzymała Monika Kojder (Szówsko). Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Zdjecia w albumie "Konkursy".

    • Wicemistrzynie
     • Wicemistrzynie

     • Dnia 14 listopada w Szkole Podstawowej w Wiązownicy odbył sie Gminny Turniej w Tenisie Stołowym. Drużyna dziewcząt w składzie: Cienki Agnieszka, Woźny Marlena, Żochowska Kamila zdobyła II miejsce, drużyna chłopców: Sokół Krzysztof, Ziejło Fabian - III miejsce. Gratulujemy. Uczniów do zawodów przygotowała p. Renata Bałanda. Zdjecia w albumie "Sport"

     • Let's sing

     • Tydzień dla naszej szkoły rozpoczął się bardzo pracowicie. W poniedziałek 14.05.2018 r. nasza uczennica Marlena Woźny reprezentowała nas na II Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing” pod patronatem starosty jarosławskiego pana Tadeusza Chrzana. Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, a obejmował zawodników z całego powiatu jarosławskiego z klas od VII szkoły podstawowej, po klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Nasza zawodniczka wystąpiła w utworze Anny Kendrick „When I’m gone” (śpiewała oraz wystukiwała rytm plastikowym kubeczkiem). To nie był koniec występów przed publicznością i kamerą, gdyż Marlena została również poproszona o udzielenie wywiadu do lokalnej telewizji POD24. Niestety mimo godnego reprezentowania nas, nasza koleżanka nie znalazła się na podium. Ale życzymy jej wytrwałości w dążeniu do celu i wielu sukcesów na polu artystycznym. Opiekun: Agnieszka MIerzwa

    • Scottish Day
     • Scottish Day

     • 26.01.2018r. obchodziliśmy w naszej szkole „Scottish Day”. Z tej okazji gościliśmy w naszych murach rodowitego Szkota. Pan Martin Muir specjalnie na tę okazję włożył swój odświętny kilt, czyli narodowy strój szkocki. Na początku opowiedział nam o swojej ojczyźnie, zwyczajach, tradycjach. Następnie prowadził lekcję z młodszymi dziećmi. Była zabawa w Bingo, zagadki. Nasz gość został poproszony o przeczytanie bajki pt.” We are going for a bear hunt”, a na koniec wspólnie śpiewaliśmy piosenką “I am a little teapot”. Pan Martin w ramach podziękowania dostał od najmłodszych przygotowane wcześniej laurki. Kolejna lekcja to spotkanie ze starszymi dziećmi, które miały okazję zadać gościowi nurtujące ich pytania. Oczywiście on również chciał się dowiedzieć czegoś więcej o swoich gospodarzach. Rozmawialiśmy o sporcie, środowisku, muzyce, czasie wolnym oraz porównywaliśmy życie w Polsce i Szkocji. Nasi uczniowie początkowo skrępowani i nieśmiali z czasem nabierali pewności siebie i coraz chętniej zaczynali rozmowę w języku angielskim.  Nasz gość został również oprowadzony po całej szkole. Na koniec odbył się fascynujący mecz piłki nożnej chłopcy vs. dziewczyny, w którym pan Muir stanął po stronie dziewczyn. Okazało się, że nasz cudzoziemiec świetnie gra w piłkę, co podkręciło atmosferę na boisku. Żegnając się pan Martin obiecał odwiedzić nas jeszcze. My oczywiście trzymamy go za słowo! Organizator: pani Agnieszka Mierzwa. Zdjęcia w albumie.

    • Mistrzostwa powiatu
     • Mistrzostwa powiatu

     • 18 maja drużyna chłopców reprezentowała naszą szkołę w Powiatowych Mistrzostwach w Trójboju Lekkoatletycznym w Pruchniku zdobywając IV miejsce.

    • W dowodzie miłości i wdzięczności
     • W dowodzie miłości i wdzięczności

     • W poniedziałek- 15 stycznia - dzieci, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zebrali się, aby świętować Dzień Babci i Dziadzia. Cała uroczystość rozpoczęła się już o 15:00 od mszy w intencji szanownych seniorów, następnie była kontynuowana na sali gimnastycznej, gdzie wnuczkowie przygotowali artystyczną niespodziankę, przeplataną kolędami oraz tańcami. Po emocjonujących występach, nagradzanych gromkimi brawami honorowi goście, a więc dziadkowie mogli spędzić czas we własnym gronie i porozmawiać przy ciastku i kawie. Najmłodsi natomiast wraz z rodzicami bawili się podczas zabawy karnawałowej, która trwała do późnych godzin wieczornych. Na każdego gościa czekał  także gorący bigos, herbatka i słodki upominek.

      W tym miejscu pragniemy wszystkim serdecznie podziękować. Dzieciom i rodzicom  za trud włożony w naukę ról, nauczycielom za przygotowanie programu artystycznego, Radzie Rodziców i pracownikom szkoły za zorganizowanie poczęstunku, a dziadkom i babciom za obecność. Największe podziękowania oczywiście dla głównego organizatora czyli Pana Wójta Mariana Ryznara i GCK w Wiązownicy.

       Powtarzając słowa aktorów przewijające się w tekstach: Babcie i Dziadkowie, żyjcie nam 100 lat!!! Zdjęcia w Albumie

    • Figle Migle
     • Figle Migle

     • Uczniowie klasy VII wraz z wychowawcą p. A. Tomaszek-Wysocką w dniu 7 listopada odwiedzili pracownię "Figle Migle" w Jarosławiu. Warsztaty z modeliny były okazją do rozwinięcia zdolności manualnych i kreatywności. Prace przebiegały sprawnie pod okiem pana Marcina, który zaraził wszystkich dobrym humorem i pasją tworzenia. Każdy uczeń zabrał gotowe dzieło  do domu. Po aktywnych zajęciach udaliśmy się do kina  na film pt: "Tarapaty". Zakończeniem dnia był wspólny posiłek w restauracji. Zdjecia w albumie.

     • You can sing

     • 10.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Ryszkowej Woli odbył się konkurs piosenki anglojęzycznej „You can sing”. Naszą szkołę  w kategorii klas 0-3 reprezentowali Kamila Pietryna i Igor Cienki, natomiast w kategorii klas starszych 4-7 Marlena Woźny. Jury oceniało uczestników pod względem zdolności wokalnych, scenicznych oraz językowych. I tak Kamila Pietryna otrzymała wyróżnienie za piosenkę „ Rain, rain go away”, natomiast Marlena zajęła zaszczytne 1 miejsce za zaśpiewanie i zagranie na gitarze przeboju „Jolin”. Uczestnikom gratulujemy! Uczniów do konkursu przygotowała p. Agnieszka Mierzwa.

    • konkurs
     • konkurs

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie „Strach na wróble”

      Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych z gminy Wiązownica. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie w wyznaczonym terminie pracy „stracha na wróble” wraz z kartą zgłoszeniową. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w jednej kategorii wiekowej.

       

      Prace należy dostarczyć do organizatora w terminie do 15 listopada.

      Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest poniżej. -

      Sponsorem nagród jest firma Tech-project Sp. z o. o. Sp.k. Koniaczów 70 i Szkoła Podstawowa w Mołodyczu.

      REGULAMIN_GMINNEGO_KONKURSU.docx

      KARTA_ZGLOSZENIA.docx

      wersja pdf

      KARTA_ZGLOSZENIA.pdf

      REGULAMIN_GMINNEGO_KONKURSU.pdf

    • Bezzałogowy statek powietrzny
     • Bezzałogowy statek powietrzny

     • Zabawa w szkole nabrała nowego wymiaru, a to za sprawą bezzałogowego statku powietrznego- drona. Korzystając z pięknej pogody, w czwartek 10 maja, uczniowie mieli okazję posterować  urządzeniem. Zainteresowanie ich było ogromne, wszyscy ustawiali się w kolejce aby móc „polecieć” oczywiście po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i lotu.  Drony to urządzenia niesamowicie przyszłościowe. Oprócz dobrej zabawy, wykonywania zdjęć z powietrza mogą być wykorzystywane do bardziej poważnych zadań np. podczas poszukiwań zaginionych osób. Drony to doskonała okazja do samorozwoju i poznawania nowych technik. Opiekun: A. Tomaszek-Wysocka.

    • KONKURS OLIMPUS - SESJA ZIMOWA
     • KONKURS OLIMPUS - SESJA ZIMOWA

     • W dniach 10-13 stycznia 2018 r. odbył się szkolny etap ogólnopolskiej olimpiady kl.IV-VII z matematyki i języka angielskiego.  Z matematyki uczniowie przez godzinę rozwiązywali 30 zadań tekstowych, a następnie je kodowali. Zakodowane karty odpowiedzi będzie oceniać komisja w Warszawie. Czekamy na wyniki konkursu do 5 marca 2018r. Na takich samych zasadach odbył się konkurs z języka angielskiego. Opiekunowie: matematyka: Barbara Dec- Kozdroń,  język angielski: Agnieszka Mierzwa

       

      OLIMPUSEK SESJA ZIMOWA

       

      Najmłodsi również sprawdzili swoje siły na skalę ogólnopolską. 8 i 9 stycznia uczniowie z klas I-III uczestniczyli w konkursie Olimpusek z edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego.  Wyniki w marcu. Opiekunowie: edukacja wczesnoszkolna: Waleria Borowik, Małgorzata Piskorz,  język angielski: Agnieszka Mierzwa