• Trudne uczucia wyrażone słowami

     • Gminny Konkurs na Reportaż, Esej lub Felieton  od czternastu lat gości w terminarzu. Zachęca uczniów do poruszania ważnych problemów młodzieży oraz ludzi dorosłych. Pozwala również nastolatkom zgłębiać tajniki wymienionych powyżej form dziennikarskich. Potyczki organizuje Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sudoła w Wiązownicy.

      W tegorocznych zmaganiach – pod hasłem  „Dziura w sercu” - udział wzięła uczennica naszej szkoły Aleksandra Krzemień. Wyraziła w nim swoje uczucia po stracie bliskiej osoby. Napisała o trudnych doświadczeniach każdego człowieka i zajęła I miejsce w konkursie.

      Gratulujemy sukcesu.

      Uczennicę do konkursu przygotowała p. Beata Walerianowicz- Hemperek

      autor artykułu: B. Walerianowicz- Hemperek

     • Muffiny oreo

     • anglosaski przysmak :)

      Wspólna praca w kuchni to świetna zabawa, a samodzielnie wykonane wypieki smakują, jak żadne inne. Przekonali się o tym uczniowie klasy II i III, którzy na zajęciach kulinarnych piekli muffiny.

      Muffiny pochodzą z Anglii, powstały na przełomie X i Xi wieku i początkowo stanowiły przekąski dla najbiedniejszych. Dopiero z czasem zyskały uznanie wśród arystokracji. Są zdecydowanie cięższe od babeczek, a ich struktura bardziej zbita - przypominająca chleb. Przygotowuje się je poprzez oddzielenie składników mokrych (olej zamiast masła!) i suchych (mąka, proszek do pieczenia). 

      Z niewielką pomocą prowadzących, dzieci odmierzały składniki i nakładały powstałe ciasto do papierowych foremek.

      Gdy muffinki się piekły, mali cukiernicy przygotowywali przepyszny krem oreo. Z niecierpliwością czekali na degustację. Słodki poczęstunek znikał w oka mgnieniu.

      Zdjęcia w albumie.

      Przepis znajdziecie na MS Teams :)

      Organizatorzy: p. Gabriela Styś, p. Angelika Tomaszek

      artykuł:  A. Tomaszek

     • Bądź ECO!!!

     • 18 maja 2023 r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicielki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu. Panie podczas prelekcji zaprezentowały uczniom klas I-III oraz VII-VIII działanie zakładu, jego funkcje i zadania oraz sprzęt, który używany jest w codziennej  pracy związanej ze zbiórką odpadów. Zapoznały też dzieci z zagadnieniami dotyczącymi segregacji śmieci, ich wtórnym wykorzystaniem oraz działalnością  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

      Podczas spotkania był też czas na praktyczną naukę segregacji śmieci oraz korzyści z niej płynące. Dzieci rozwiązując zagadki, odpowiadając na pytania czy układając różne hasła, wykazały się spora wiedzą na temat ekologii. Wszyscy zostali obdarowani specjalnymi magnesami  zachęcającymi do bycia "eco".

      Spotkanie było bardzo ciekawe i  kolejny  raz przypomniało wszystkim jak ważne jest dbanie na co dzień o nasze środowisko.

      Opiekunowie: p. M. Romaniec, p. M. Piskorz, p. G. Styś, p. B. Walerianowicz- Hemperek

     • Jak było kiedyś?

     • W dniu 17 maja 2023 r. drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Mołodyczu oraz Szkoły Podstawowej w Szówsku wybrali się na wspólną wycieczkę do Parku Kultury i Rozrywki „Kresowa Osada” w Baszni Dolnej. Dzieci zostały oprowadzone po znajdującym się tam muzeum, gdzie została im przybliżona historia wielokulturowości dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Poznali również tradycje i zwyczaje, które niegdyś towarzyszyły Polakom na tych terenach.

      Po obiedzie, uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach rzemieślniczych malowania na szkle oraz w warsztatach pieczenia pierników. Wielką atrakcją okazał się park rozrywki z dmuchańcami.

      Pomimo wielkiego zmęczenia wrócili do domu z uśmiechem na twarzy. Przywieźli ze sobą wykonane prace, pierniki oraz pamiątki, które zakupili w sklepiku.

      Więcej zdjęć w albumie.

      Kierownik wycieczki: p. Gabriela Styś

      Opiekun: p. Marzena Warcaba

      autor artykułu: G. Styś

     • II GMINNY KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI

     • II GMINNY KONKURS
      PLASTYCZNO - LITERACKI

      pt.: Moja rodzina, to największa wartość!


      Pod honorowym patronatem
      Wójta Gminy Wiązownica

      Organizator konkursu:
      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zapałowie
      Zapałów 159
      37-544 Zapałów


      REGULAMIN

      Organizator:

      Organizatorem Gminnego Konkursu plastycznego/ literackiego, pt. „Moja rodzina to największa wartość!” (zwanego dalej Konkursem) jest Szkoła Podstawowa
      im. Jana Pawła II w Zapałowie.

      Cele Konkursu:

      • zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu;
      • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;
      • rozwijanie talentów plastycznych/ muzycznych/ literackich dzieci.

      Konkurs skierowany jest do uczniów:

      •          Oddziału „0”

      •          klas I – IV

      •          klas V – VIII

      Warunki uczestnictwa w Konkursie:

      • dostarczenie pracy plastycznej/ tekstu literackiego, będącej twórczą interpretacją tytułu Konkursu;
      • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;
      • prosimy o zabezpieczenie prac;
      • podpisanie pracy na odwrocie (prosimy podać imię i nazwisko Autora, wiek, klasę
       i nazwę szkoły do której uczęszcza);
      • załączenie wypełnionego formularzu uczestnictwa (zał.: 1,2,3,4) w konkursie, w którym zawarte są dane Autora, jego Opiekun, akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO);
      • Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

      Termin zgłaszania prac:

      Prace plastyczne i literackie można dostarczyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie do 05.06.2023 r. w godzinach 7.30 – 15.00.
       

      Ocena prac:

      Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w wymienionych wyżej kategoriach. Przedmiotem oceny będzie:

      1. Pomysłowość i oryginalność;

      2. Właściwy dobór techniki i środków;

      3. Przejrzystość i zwięzłość kompozycji;

      4. Estetyka i forma;

      5. Sposób wyrażenia zainteresowań autora, jego emocji i ekspresji oraz nastrój i siła przekazu;

      6. Umiejętność powiązania przez autora wszystkich elementów w zharmonizowaną całość;

      7. Umiejętności graficzne, kolorystyczne.

       

      Ogłoszenie wyników Konkursu:

      Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie. Zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

      Organizatorzy będą kontaktować się z poszczególnymi szkołami w celu poinformowania laureatów o terminie ogłoszenia wyników.

      Kontakt:

      Osobami, które koordynują przebieg konkursu to:

      p. Ewa Morawska i p. Justyna Krywko.
      Telefon kontaktowy: 516440773

      Postanowienia końcowe:

      1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

      2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

      3. Dostarczenie prac stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

       

      Głównym celem konkursu jest zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów
      z uczniami o wartości rodziny w ich życiu. Podkreślenie znaczenia rodziców, którzy mają decydujący wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, jego uczuć, świata myśli i dążeń.
      Konkurs stwarza środowisko rozwojowe dla zdolności dzieci i młodzieży, pogłębiając talenty przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych/  literackich.

      Rodzina widziana oczyma dziecka/ młodego człowieka jest bogatym źródłem życia, szkołą wartości, ciepła i pokoju. Konkurs pozwala uchwycić najcenniejsze wspomnienia
      i najpiękniejsze chwile spędzane z rodziną.

       

      KATEGORIA PLASTYCZNA – plakat

      Na plakacie musi znaleźć się hasło związane z rodziną.

      Format pracy: A4 lub A3;

      Technika: wybranymi przez siebie technikami np. rysowanie kredkami, pastelami, malowanie farbami, wydzieranie, grafika, collage, techniki mieszane.

       

      KATEGORIA LITERACKA

      Wiersz/ rymowanka

      Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza lub rymowanki, który powinien składać się maksymalnie z 10 wersów (maksymalnie 750 znaków).

      Opowiadanie

      Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania o tematyce związanej z rodziną, który nie przekracza dwóch stron A4 maszynopisu (czcionka Times New Roma, rozmiar czcionki 12, Interlinia 1,5 wiersza). Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję. Komisja przy ocenie prac będzie brać pod uwagę:

      a) oryginalność pomysłu,
      b) zasób słów języka ojczystego i kompozycję opowiadania,
      c) poziom literacki pracy,
      d) ortografię.

      W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
       

      Konkurs_Moja_rodzina__to_najwieksza_wartosc__SP_Zapalow.pdf

       

     • Konkurs czytelniczy

     •        Dnia 16 maja w naszej szkole odbył się konkurs pt. „Czytamy nowele Henryka Sienkiewicza  i Bolesława Prusa”. Jego uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI, którzy po wygranej w eliminacjach klasowych reprezentowali swoją klasę. Celem konkursu była przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.

      Komisja wyróżniła następujących uczniów:

      • I miejsce -   Karina Marszałek kl.VI
      • II miejsce -  Weronika Winiarz kl VI, Aleksandra Brudniak kl.V
      • III miejsce - Sebastian Sokół kl. VI, Dominik Kolasa kl.IV

       

      Organizator konkursu: p. Lucyna Władek

      autor artykułu: L. Władek

     • Trójbój

     • Dnia 15 maja 2023 r. nasza szkoła była organizatorem Gminnych Igrzysk w Trójboju Lekkoatletycznym. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy trzeciej i czwartej w składzie:

      Dziewczęta: Anastazja Wojdyła, Emilia Golba, Milena Kosturek – Migacz, Natalia Cienki, Oliwia Soliszewska.

      Chłopcy: Antoni Cienki, Dominik Kolasa, Jan Mil, Szymon Winiarz, Filip Winiarz.

      Drużyna chłopców zajęła I miejsce.

      Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce.

      Najlepszymi zawodnikami okazali się:

      Anastazja Wojdyła- I miejsce w biegu na 60 m.

      Szymon Winiarz- I miejsce w skoku w dal,

                                   I miejsce w rzucie piłeczką palantową

                                   I miejsce w trójboju lekkoatletycznym

                                   II miejsce w biegu na 60 m.

      Mil Jan- II miejsce w rzucie piłeczką palantową

      Antoni Cienki – III miejsce w rzucie piłeczką palantową.

       

      Więcej zdjęć w albumie.

      Uczniów do zawodów przygotowała p. Renata Bałanda

      artykuł: R. Bałanda

     • „Glass is life…”

     • W ramach zajęć z doradztwa zawodowego i wyboru ścieżki kariery uczniowie klas 7 i 8 naszej szkoły mieli dziś okazję zapoznać się z jednym z największych zakładów produkcyjnych w naszym regionie. Poznali historię oraz zobaczyli jak przebiega proces produkcji opakowań szklanych w jarosławskiej Hucie Szkła.

      Huta Szkła w Jarosławiu rozpoczęła swoją działalność w 1974 roku. Od 1933 roku należy ona do koncernu Owens Illinois (O-I Glass) i jest największym zakładem w rodzinie 70 zakładów na całym świecie. Jednocześnie jest to największa huta szkła w Europie. O-I Jarosław zajmuje się produkcją opakowań szklanych w trzech różnych kolorach (oranż, zieleń i bezbarwny). W kopule o wysokości 35 m i długości 120 m znajdują się 4 piece (wanny) szklarskie, które mają zdolność topienia 1200 ton szkła na dobę. Do produkcji szkła używa się m.in. piasku, sody i wapienia. Wszystkie komponenty używane do produkcji szkła dostarczane są do O-I Jarosław wagonami. Szkło zielone barwione jest związkami chromu, natomiast oranżowe związkami żelaza.

      O-I w Jarosławiu produkuje dziennie blisko 6 milionów opakowań szklanych (najszybsza maszyna produkuje nawet 600 wyrobów na minutę).

      Huta Szkła w Jarosławiu do produkcji opakowań szklanych używa również stłuczki (ok 30 % na szkle bezbarwnym i 60 % na szkle kolorowym), pozwala to znacząco zmniejszyć energię potrzebną do produkcji szkła.

      Niestety obecnie w Polsce poziom recyklingu jest niski i sporo szkła nie trafia do recyklerów, a to co jest dostarczane jest silnie zanieczyszczone (nawet 200 kg w tonie to plastik, bioodpady, metal, szkło nietłukące/żaroodporne). Jest to spora ilość, gdyż wymagania huty to maksymalnie 50 gramów zanieczyszczeń w tonie stłuczki.

      Statystyczny mieszkaniec Polski nieprawidłowo wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Warto zmienić te przyzwyczajenia. Segregujmy odpady jeszcze staranniej niż dotąd, by łatwiej i skuteczniej poddać je procesowi recyklingu.

      Zakład ten dużą wagę przywiązuje do ochrony środowiska. Świadczyć o tym może m. in. wyposażenie kominów ( 2 kominy o wys. Ok 70 m) w elektrofiltry i DeNOx do wyłapywania pyłów i szkodliwych tlenków siarki i azotu oraz chlorków, a także zamknięty obieg wody, własne studnie głębinowe i separator (woda jest czyszczona i zawracana do procesu).

      Również produkty O-I są EKO –  opakowania szklane mogą być przetwarzane nieskończoną ilość razy.  

      Dowiedzieliśmy się również jak można rozpoznać produkt pochodzący z jarosławskiego zakładu. Na produktach O-I z Jarosławia wytłaczane są symbole E19.

      Dziękujemy serdecznie za wspaniałe przyjęcie pracownikom firmy O-I Poland S.A. Huta Szkła Jarosław.

       

      Więcej zdjęć w albumie.

      Kierownik wycieczki: p. Maria Dudek

      Opiekunowie: p. Angelika Tomaszek, p. Agnieszka Gloc
      autor artykułu: M. Dudek

     • Nie zapomnij!

     •  

      Ten polski kwiatek mówi skromnie – nie zapomnij o mnie, zwolnij na chwilę „uśmiechnij się do bliskich, pomyśl o starych przyjaciołach”.

      Akcję obchodów Dnia Polskiej Niezapominajki zapoczątkował 2002 roku redaktor radiowej jedynki prowadzący „Ekoradio” – Andrzej Zalewski.

      ​​​​​​​Święto to obchodzimy 15 maja. Ma ono na celu promowanie przyrody, jej walory i ochronę.

      ​​​​​​​Świętowanie Dnia Polskiej Niezapominajki w naszej szkoły odbyło się 9 maja. Uczniowie klas I-VIII mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat znajomości kwiatów rozwiązując test: „Znam polskie kwiaty” przygotowany przez Panie Wiesławę Stanisławczyk i Agnieszkę Gloc. Najmłodsi otrzymali różne kolorowanki, z motywem niezapominajek oraz wysłuchali wiersza Marii Konopnickiej pt. „Niezapominajki”.

      Uczniowie otrzymali także sadzonki niezapominajek, aby mogli posadzić je w swoich ogrodach
      i cieszyć się tymi niezwykłymi kwiatami.
      ​​​​​​

      Dawniej obdarowanie kogoś niezapominajkami stanowiło prośbę o niezapomnienie, było wyrazem sympatii, życzliwości. Bukieciki niezapominajek panny dawały kawalerom, którzy wybierali się w podróż lub rozpoczynali służbę w wojsku, w ten sposób te niepozorne piękne kwiatki stały się symbolem pamięci i miłości, która pokona wszelkie przeszkody.

      Dopełnieniem tego dnia były herbaty z kwiatów klitorii (niebieska) i kwiatów hibiskusa (czerwona).

      Czy wiesz, że…

      Niezapominajki rosną w stanie dzikim w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii i Afryce. Rodzaj obejmuje ok. 50 gatunków.

      Nazwa niezapominajki, podobnie jak w polskim związana jest z pamięcią, a właściwie niezapominaniem.

      Forget me not – po angielsku

      Wu Wang Cae – po chińsku

      Niezabudka – po rosyjsku

      Wasurena gusa – po japońsku

      Forglemmigej – po duńsku

      Fórglemmigej – po szwedzku

      Forglem-mig-ikke – po norwesku

      Vergißmeinnicht – po niemiecku

      Nontiscordardimé – po włosku

      Vergeet-mij-nietje – po holendersku

      Nomeolvides – po hiszpańsku

      Więcej zdjęć w albumie.

      Organizatorzy: p. Agnieszka Gloc, p. Wiesława Stanisławczyk

     • Witaj, Majowa Jutrzenko!

     • ,,Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.” 

                                                                                                                                                św. Jan Paweł II

       

      W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 MajaChcąc przybliżyć uczniom ten ważny akt prawny,  w dniu 05.05.2023 r. klasy II, III, VII oraz VIII przygotowały montaż słowno- muzyczny. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 232 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.

      Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Artyści zrobili duże wrażenie na publiczności. W ciekawy sposób przedstawili wydarzenia minionych czasów. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.

      Uroczysty charakter apelu został podkreślony przez uczniów klasy II i III, którzy wykonali dostojny taniec dworski- polonez.

      „Witaj majowa Jutrzenko”, jedna z najpiękniejszych a zarazem najbardziej żwawych i wesołych patriotycznych pieśni, pamiątka ustanowienia Konstytucji 3 maja, towarzyszy od wielu lat kolejnym pokoleniom Polaków, dlatego i w tym roku nie mogło jej zabraknąć w naszej szkole. 

      Na zakończenie głos zabrał Pan Dyrektor, który podziękował wszystkim artystom oraz nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości: 

      p. Gabrieli Styś

      p. Beacie Walerianowcz- Hemperek

      p. Angelice Tomaszek

      Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

     • Kwietniowe osobowości

     • W piątek 5.05.2023r. zostały wręczone odznaki osobowościom kwietnia. Wszyscy oklaskiwali wybrane osoby. Oto one:

      • Sportowiec miesiąca: Dominik Kolasa, Zosia Król
      • Profesorek:  Milana Tabachok, Aleksandra Brudniak
      • Wzorowy dyżurny: Weronika Winiarz, Karina Marszałek
      • Smakosz: Antoni Gałan, Natalia Cienki
      • Służbista: Igor Sokół, Madzia Haczek
      • Koleżka: Ania Golba i Emilia Golba
      • Kulturysta: Michał Kopański, Gabrysia Mac
      • Złota rączka: Mateusz Frań, Sebastian Sokół
      • Pożeracz książek: Olivia Pszonak, Kamila Pietryna

      Ostatni tytuł, na który wszyscy czekali czyli „Klasa na medal” przypadła klasie, która trzyma się razem. Do nich fajnie się przychodzi, a także fajnie z nimi pracuje. To klasa „8”. Gratulujemy zaszczytnego tytułu.

       

      Koordynator: Agnieszka Mierzwa

     • Olimpus i Olimpusek

     • Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach Olimpusek (klasy młodsze) i Olimpus (klasy starsze). Uczniowie stanęli do konkursów ścierając się z uczniami z całej Polski. Klasy I-III sprawdzały swoją wiedzę z edukacji polonistycznej, matematyczno- przyrodniczej i z języka angielskiego. Klasy od IV-VIII licznie uczestniczyły w zmaganiach z matematyki i języka angielskiego. Co roku przybywają nowi śmiałkowie chcący sprawdzić swoje umiejętności. Każdy konkurs, w którym uczestniczycie podnosi jakość pracy naszej szkoły, wyniki nauczania i wspiera w ciągłym rozwoju. Wszystkim dziękujemy za udział, gratulujemy odwagi i tego, że nie boicie się mierzyć z całą Polską. Szczególne gratulacje należą się Ali Haczek z klasy 1, która wywalczyła miejsce w pierwszej dziesiątce laureatów z języka angielskiego. Dziękujemy również nauczycielom przygotowującym z edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i angielskiego.

     • Stań się muzyką i nie mijaj...

     • nasza tożsamość i przekonania

      W środę, 3 maja, o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy odbył się Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych, w którym wzięła udział nasza uczennica Kamila Pietryna. Oprócz uczniów szkół podstawowych z gminy Wiązownica wystąpili także członkowie Stowarzyszenia Młodzieżowego "Auxilium".

      Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych i Maryjnych odbył się pod patronatem wójta gminy Wiązownica Krzysztofa Strenta, a jego organizatorem było Gminne Centrum Kultury.

      Więcej zdjęć w albumie. 

      Wielkie podziękowanie dla naszej Kamili

      za godne reprezentowanie szkoły i poświecony czas.

       

      Opieka: p. Angelika Tomaszek, p. Elżbieta Pietryna

      artykuł: A. Tomaszek

     • Konkurs z okazji Dnia Dziecka

     • ZASADY UCZESTNICTWA

      1.Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły. Przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

      I-Klasy 0-3, II-Klasy 4-8.

      2. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać latawiec w konstrukcji płaskiej lub przestrzennej (płaszczyzna nośna i ogon).

      3. Ogon latawca nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału przewodzącego.

      4.Format latawca i technika jego wykonania są dowolne.

      5.Prace konkursowe należy należy składać do p. Angeliki Tomaszek lub p. Gabrieli Styś do dnia 31 maja 2023 r. .

      6.Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

      7.Wręczenie nagród laureatom wraz z pokazem latawców odbędzie się w Dniu Dziecka.

       

      OCENA JURY

      1. Komisja w swojej ocenie bierze pod uwagę pomysłowość, staranność i estetykę wykonania latawca.

      2. Werdykt jurorów jest ostateczny.

       

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich prac oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez organizatorów w celach promocyjnych.

      2. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie.

      3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

      4. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

       

      Fundator nagród: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Mołodyczu.

      Organizatorzy:

      Samorząd Uczniowski,

      pedagog szkolny A. Tomaszek 

       

     • 22 kwietnia to Święto Ziemi

     • Podczas uroczystej akademii, która odbyła się 26 kwietnia 2023r. w naszej szkole obejrzeliśmy dwa przedstawienia związane ze Świętem Ziemi. Pierwsze w wykonaniu najmłodszych, czyli „zerówki”. Dzieci, aby mówić o ekologii, wcieliły się w role leśnych duszków, krasnali, a także słoneczka. Klasa 6 i 7 natomiast pokazała, jak na początku Ziemia była piękna, a jak wygląda teraz, zniszczona przez człowieka.

      Dzień Ziemi jest to dzień, który jednoczy myśli ludzi na całym świecie wokół naszej Planety. Od dawien dawna naukowcy poszukują śladów życia w kosmosie. Jak dotąd nie znaleźli ich nigdzie poza naszą planetą. Obserwując jednak zachowanie ludzi powstaje pytanie: jak długo będzie ono istniało? Ile jeszcze Ziemia potrafi wytrzymać?  Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Od tamtej pory wszedł on na stałe do harmonogramu imprez w niemal wszystkich krajach świata. W Polsce obchodzimy to święto od 1990 roku. W tym  roku Dzień Ziemi jest obchodzony pod hasłem  „Ziemia na krawędzi”. Ziemia woła do nas wszystkich: „ Ludzie zmieńcie się. Ja Wam daję życie, a wy mnie zniszczenie i śmierć. Dźwigam umarłe drzewa, rzeki, które nie chcą płynąć, kwiaty, które straciły sens życia, wyschłe trawy, martwe zwierzęta. Dźwigam całą chorą  przyrodę. Ludzie pomóżcie mi, pomóżcie sobie”.

      Obejrzane inscenizacje, przygotowane scenariusze i zawarte w nich myśli miały na celu skłonienie wszystkich do refleksji oraz podjęcia konkretnych, ekologicznych działań. Wszak „Ziemia jest na krawędzi”.

      Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

       

      Scenariusze i reżyseria: Irena Szwajczak, Renata Bałanda, Barbara Dec- Kozdroń

      Dekoracje: uczniowie klas 0, 6, 7 wraz z nauczycielami odpowiedzialnymi

      autor artykułu: B. Dec- Kozdroń

     • Torcik na szóstkę

     • dobrze, że plastyka jest w szkole :)

      Po raz kolejny w naszej szkole zostały zorganizowane pozalekcyjne warsztaty cukiernicze w ramach innowacji pedagogicznej "Plastyczna kuchnia".  Tym razem celem było przygotowanie mini torciku.

      W zajęciach udział wzięły uczennice z klasy IV i V, które nie tylko nauczyły się od podstaw "składać" torcik w rancie, ale komponować smaki, tynkować oraz  ozdabiać. 

      Zajęcia takie to ciekawa forma edukacji zawodowej. Okazało się, że pomysł bardzo spodobał się dziewczynom, gdyż nie zawsze mają one możliwość na taką zabawę w domu. Warsztaty cukiernicze w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem. Była to ciekawa forma pracy oraz nabycie nowych doświadczeń.

      Zdjęcia w albumie.

      Prowadząca innowację: p. Angelika Tomaszek

      artykuł: A. Tomaszek

     • Sadzimy las

     • Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję „Łączą Nas Drzewa”. Z tej okazji w ubiegły piątek wspólnie z pracownikami urzędu gminy Wiązownica, CUW i GOPS oraz pracownikami Nadleśnictwa Sieniawa udało się posadzić ponad 7 tysięcy sadzonek na terenie Leśnictwa Chrapy. W akcji również nie zabrakło Wójta Gminy Wiązownica pana Krzysztofa Strenta. Pracowaliśmy od rana sadząc buki, jodły, wiązy i lipy pod czujnym okiem profesjonalistów. W pocie czoła pracowali uczniowie z klasy 6, 7 i 8 pod opieką Barbary Dec-Kozdroń, Agnieszki Mierzwy, Agnieszki Gloc i Marzeny Warcaby. Po ciężkiej pracy na wszystkich czekało ognisko, ciepłe napoje, kiełbaski i słodkie przekąski. Każdy otrzymał również pamiątki od Nadleśnictwa Sieniawa. Uroczyste zakończenie zwieńczył wykład historyczny naszego pana dyrektora Jana Kucy o historii miejsca, w którym się znajdowaliśmy.

      Misję rozpoczętą w piątek kontynuowali w poniedziałek uczniowie i harcerze z klas 4, 5, 7 i 8 pod opieką pań Renaty Bałandy, Barbary Dec-Kozdroń i Agnieszki Gloc, tym razem sadząc las w Leśnictwie Radawa pod okiem Nadleśniczego z Nadleśnictwa Jarosław. Las ten będzie żywym pomnikiem w hołdzie Janowi Pawłowi II, jako że został nazwany imieniem świętego. Największa atrakcją wydarzenia był współudział 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, która po skończonym zadaniu chętnie pokazywała zainteresowanej młodzieży swój ekwipunek. Również i tu na młodych pomocników czekał poczęstunek i upominki.

      Zdjęcia w albumie.

      Artykuł: A. Mierzwa

     • Konkurs szkolny

     • LISTA SŁÓW DO LITEROWANIA:

      Actor, right, air, airport, glass, salt ,glue, science, scissors, April, September, astronaut, shelf, August, autumn, heavy, bicycle, biscuit, horrible, bookshop, hour, husband, soap, bridge, ill, important, brush, interesting, January, job, space, journalist, speak, butter, July, butterfly, castle, language, station, cave , later, cheap, chemist, chocolate, straight, letter, strange, Christmas, subject, competition, lovely, magazine, cookie, married, surname, dangerous, meal, mechanic, medicine, decide, telephone, thank, dictionary, minute, theatre, dinosaur, dry, money, time, together, museum, toilet, newspaper ,tomorrow, noisy, November, October, everywhere, umbrella, excellent, excited, quarter, expensive, queen, uniform, university usually photographer, warm, pilot, wife, finish, fire, pocket, winter, fire, wood, postcard, post office, foggy forget, fork, fridge, ready, remember, fur, restaurant, future, rich, address, sometimes, afraid, soup, stomach, balcony, headache, holiday, swimming ,pool, better, hungry, leaf, boring, idea, library, bottle, island, temperature, terrible, moon, moustache, clever, teeth, toothache, coffee, towel, opposite, vegetable, pirate, dance, waterfall, daughter, present, weather, difficult, dolphin, rainbow, dream, windy ,sandwich, famous, field.

     • „Opowieść o braterstwie i służbie”

     • – niecodzienna powtórka do egzaminu ósmoklasisty. 

      Dzień 20 kwietnia 2023 roku na zawsze zapadnie w naszej pamięci, był on dla nas bardzo ekscytujący. Miała wówczas miejsce premiera filmu „Opowieść o braterstwie i służbie” opartego na książce „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. ​​​​​​​

      Prace związane z realizacją projektu rozpoczęły się w grudniu 2022 roku. W końcu po czterech miesiącach mogliśmy zobaczyć ich efekt.

      Książka i film ukazuje tragiczny obraz II wojny światowej.

      Główni bohaterowie poświęcają życie dla Ojczyzny. Czytając lekturę czy oglądając film, uświadamiamy sobie, jakimi wartościami powinniśmy się kierować w życiu.

      W pierwszoplanowe role wcielili się: Kacper Marek - Zośka, Igor Cienki - Rudy, Hubert Sokół - Alek, Szymon Pawlik - Wesoły, Ewelina Zbożeń - narzeczona Alka, Klaudia Winiarz - siostra Rudego, Natalia Pryjda - lekarka.

      Scenariusz przygotowała Natalia Pryjda, a w przełożeniu go na scenopis pomogła Joanna Mil. Natalia podjęła się też reżyserii. Oczywiście my również  dodawaliśmy swoje koncepcje albo zgłaszaliśmy sugestie do ekranizacji lektury  na każdym jej etapie.

      Z montażem scen zmagali się: Natalia Pryjda i Kacper Marek. Nad całością przyjętych do wykonania zadań czuwała nasza polonistka Beata Walerianowicz-Hemperek.

      Realizacja projektu bardzo nas pochłaniała. Nagrywanie poszczególnych scen czy ujęć, nie było łatwe, bo pomimo świadomości, że nagranie możemy powtórzyć, to stres dawał znać o sobie. Aczkolwiek zawsze towarzyszył nam dobry humor i byliśmy zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu na „planie filmowym”, za który posłużyły: harcówka, biblioteka oraz zagajniki leśne – niekiedy skrywające ślady przeszłości. Chociażby bunkier przy linii sowiecko – niemieckiej z czasów II wojny światowej.  

      Jednak najbardziej obfitował w emocje dzień premiery.

      Zastanawialiśmy się, jak nasze dzieło zostanie odebrane przez koleżanki i kolegów ze szkoły. Podczas projekcji filmu musieliśmy się zmierzyć z uczuciami towarzyszącymi oglądaniu siebie na ekranie, co nie należy do codzienności.

      Cieszymy się, że film został pozytywnie odebrany i rozbudził zainteresowanie tym rodzajem sztuki. Dla nas była to także okazja do utrwalenia wiadomości z lektury obowiązkowej do egzaminu ósmoklasisty.

       

      Uczniowie klasy VIII