• Unikalny kalendarz

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

       Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Mołodyczu.

      Celem konkursu jest:

      • uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy;
      • dostrzeganie niezwykłych detali przyrody;
      • zachęcanie do poznawania przyrody gminy Wiązownica;
      • ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy;
      • odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w naszej gminie;
      • propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły;
      • propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie gminy Wiązownica;
      • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze gminy w różnych porach roku.

      Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.:

      I- dzieci z klas I-IIIII- dzieci z klas IV-VIII

      Szczegółowy regulamin i załączniki:   Regulamin(2).pdf oraz   zalaczniki.pdf

       

      Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie i stworzeniu uniklanego kalendarza!

       

      Koordynatorzy: p. Angelika Tomaszek, p. Agnieszka Gloc.

     • Informacja

     • Informujemy, iż w piątek 08.07.2022 od godz. 8.00 do 10.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Dokument może odebrać absolwent (po okazaniu legitymacji szkolnej) lub rodzic/opiekun prawny (po okazaniu dowodu tożsamości).