• Bieg papieski
     • Bieg papieski

     • 5 czerwca, dwanaście osób z naszej szkoły uczestniczyło w XII Biegu Papieskim w Piwodzie. Wyniki naszych najlepszych uczniów:

      Bartłomiej Winiarz - klasa IV- II miejsce,

      Hubert Sokół - klasa III- zajął III miejsce,

      Gabriela Mac- klasa I- IV miejsce,

      Bartłomiej Bujar- klasa V- V miejsce,

      Natalia Sokół- klasa V- VII miejsce,

      Krzysztof Sokół- klasa VII- VII miejsce.

     • Informacja-RODO

     • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOŁODYCZU

       

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24), INFORMUJĘ, ŻE:

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

      Szkoła Podstawowa w Mołodyczu, którą  reprezentuje Dyrektor Szkoły

      z siedzibą: Mołodycz 84, 537-523 Radawa.

      2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych panią Ewą Gawron jest możliwy pod adresem e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

      3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

      4. Dane oświatowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu, a także w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych dane  te mogą być przekazywane do Organu Prowadzącego i Nadzorującego, Systemu Informacji Oświatowej, firmy ZETO – Rzeszów (eszkola2pl – dziennik elektroniczny) i innych instytucji, organizatorów konkursów, zgodnie z oświadczeniem w sprawie udostępniania i przetwarzania danych osobowych złożonym przez rodzica i/lub pełnoletniego ucznia.

      5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

      6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z RODO  przetwarzanie danych osobowych.

      7. Podanie danych osobowych przez Państwa ma charakter dobrowolny, ale konieczny – jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

      8. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      9. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, w przeciwnym razie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (do celów archiwalnych) i dane te będą przetwarzane w sposób ciągły.

      10. Państwa (rodziców i uczniów) dane osobowe będą przetwarzane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów ustawowych i statutowych szkoły

     • Trójmiasto

     • Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z 4 dniowej wycieczki do Torunia, Trójmiasta, Malborka, Grunwaldu. Organizator: A. Tomaszek-Wysocka, M. Drozd.

      Opiekunowie: J. Kuca, D. Moskwiak, R. Bajdak- Buła, W. Chamik, A. Frań. Dziękujemy.

      Zdjęcia w albumie. 

      Program wycieczki:

      I dzień – środa 6 czerwca

      Wyjazd godz. 4:10  i przejazd do Torunia z wymaganymi przerwami.

      Toruń  -  zwiedzanie z przewodnikiem fabularyzowanym, toruńskiego Starego  Miasta trasą zwaną „Toruński Niezbędnik” , poczęstunek toruńskimi piernikami. Po zwiedzaniu , przejazd do pensjonatu Błękitna Laguna w  Rewie. Zakwaterowanie i obiadokolacja, Wieczorne spotkanie z  Bałtykiem, odpoczynek nocny.

      II dzień – czwartek 7 czerwca

      Śniadanie , po śniadaniu przejazd do Gdańska Oliwy -  spotkanie  z przewodnikiem i zwiedzanie Parku i Archikatedry Oliwskiej-  koncert  organowy. Po koncercie przejazd obok dawnej Stoczni Gdańskiej i Muzeum Solidarności. Następnie zobaczymy najciekawsze zabytki gdańskiego Starego Miasta: Motława, Żuraw, Bazylika  Mariacka, Długi Targ  z fontanną  Neptuna i Dworem Artusa oraz Muzeum Bursztynu.  Czas wolny na zakupy pamiątek i przekąskę.   Przejazd obok Portu Północnego na Westerplatte i zwiedzanie obiektów.

      Przejazd do Gdyni –  zwiedzanie Muzeum Emigracji z przewodnikiem. Obiekt muzealny mieści się w dawnym Dworcu Morskim, znajdującym się na Nabrzeżu Francuskim, przy którym cumował polski transatlantyk „Stefan Batory”. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja. Po kolacji -ognisko/grill na terenie pensjonatu. Odpoczynek nocny.         

       III dzień piątek 8 czerwca

      Śniadanie po śniadaniu przejazd  do Gdańska.  „Bursztynowy Stadion” – zwiedzanie stadionu Energa Gdańsk z przewodnikiem stadionowym. Trasa zwiedzania: strefa „backstage”, szatnia zawodników, garderoba gwiazd, strefa VIP, (jedna z loż vipowskich). Przejazd do Sopotu - rejs widokowy statkiem pirackim po Zatoce Gdańskiej – przystań Głowica Molo w Sopocie. Po rejsie spacer sopockim  molo i sopockim Monciaku (ul. Monte Cassino) z „Krzywym Domkiem”. Czas na przekąskę. Następnie przejazd do Gdyni na Skwer Kościuszki.       Zwiedzanie szkolnej fregaty „Dar Pomorza” - Narodowe Muzeum Morskie. Czas wolny na zakupy pamiątek. Następnie wizyta w Akwarium Gdyńskim. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja i spacer po Cyplu Rewskim (Szpyrk Rewa). Odpoczynek nocny.

      IV dzień sobota 9 czerwca

      Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Malborka – zwiedzanie z przewodnikiem zamku krzyżackiego trasa historyczną. Po zwiedzaniu wyjazd do Grunwaldu -  zwiedzanie Muzeum i Pól Grunwaldu. Obiad w Gospodzie Rycerskiej w Stębarku. Ok.16:00 wyjazd w drogę powrotną, Powrót do miejsca rozwiązania wycieczki po północy. 

       

    • Potyczki ortograficzne
     • Potyczki ortograficzne

     • 6 czerwca odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny „Potyczki Ortograficzne” pod patronatem Wójta Gminy Wiązownica Pana Mariana Jerzego Ryznara.

      W konkursie uczestniczyło 16 dzieci ze szkół podstawowych w: Szówsku, Zapałowie, Wiązownicy, Piwodzie, Cetuli i Mołodyczu.  Zaszczytny i w pełni zasłużony tytuł Gminnego Mistrza Ortografii otrzymał uczeń SP w Piwodzie Radosław Tomas. Wicemistrzem został Szymon Lichołat (Cetula), a trzecie miejsce i tytuł Drugiego Wicemistrza otrzymała Monika Kojder (Szówsko). Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Zdjecia w albumie "Konkursy".

    • Mistrzostwa powiatu
     • Mistrzostwa powiatu

     • 18 maja drużyna chłopców reprezentowała naszą szkołę w Powiatowych Mistrzostwach w Trójboju Lekkoatletycznym w Pruchniku zdobywając IV miejsce.