• Oddział przedszkolny
  • "Zabawa jest nauką,

   Nauka jest zabawą.

   Im więcej zabawy,

   Tym więcej nauki"

                                                                                                  Glenn Doman
   Nasze przedszkole pragnie zrozumieć potrzeby każdego dziecka i jego rodziców, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, gonie  traktując dziecko. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, odpowiedzialność i uczciwość w stosunku do wychowanka i rodziców poprzez realizację zadań i obowiązków.


   Misja


   Indywidualne i podmiotowe traktowanie dziecka.

   Wspomaganie rozwoju, poszanowanie godności osoby.

   Promocja placówki w środowisku.


   Wizja


   W naszym przedszkolu dziecko czuje się akceptowane, kochane i szczęśliwe.

   Przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dzieci i rodziców.

   Pragniemy, aby nasz wychowanek wyrósł na zdrowego i aktywnego człowieka.   Wartość wychowania w naszym przedszkolu

   1. Przedszkole kontynuuje wychowanie domowe.

   2. Przygotowuje dzieci sześcioletnie do szkoły.

   3. Dzieci mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności.

   4. Uczą się podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji.

   5. Przedszkole jest miejscem, w którym przekazuje się normy społeczne.


   Wydarzenia


   Ważnym aspektem wychowawczym w przedszkolu są uroczystości, spotkania, akademie, które na stałe weszły do kalendarza imprez szkolnych.

   Są wśród nich:

   1. Przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Nauczyciela.

   2. Udział w konkursie Pieśni Patriotycznej.

   3. Zabawa Andrzejkowa- wspólna zabawa, wróżby, miły relaks w atmosferze magii i tajemniczości.

   4. Mikołajki - wielki dzień dla naszych milusińskich- od dawna oczekiwany gość rozdaje prezenty.

   5. Dzień Babci i Dziadka - dzieci bardzo chętnie biorą udział w akademii recytując wiersze i śpiewając piosenki.