• Historia szkoły

  • Pierwsza szkoła

   Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z roku 1841, kiedy to w Status scholarum zapisano, że w Mołodyczu jest parafialna szkoła początkowa z ruskim językiem wykładowym. Uczęszczało do niej 12 uczniów a nauczycielem był Leontyn Sereda.

   Szkoła zbudowana staraniem dominium mieściła się w centralnej części Woli Mołodyckiej, zwanej też Ogrody. Był to zwykły mieszkalny dom wiejski, o małych okienkach i niskich sufitach. W większej izbie uczyły się dzieci, pozostałe pomieszczenia służyły za mieszkanie rodzinie nauczyciela. W okresie zimowym szkoła najczęściej była nieczynna z powodu braku chętnych do nauki. Absolwenci szkoły zaledwie potrafili czytać, bądź też tylko sylabizować na książeczce do nabożeństwa. Było to w zupełności zgodne z założeniami ustawy szkolnej z 1805 r., w myśl której: „Szkoły nie powinny kształcić ludzi światłych, lecz dobrodusznych, uległych, pokornych. Nauczyciele szkół ludowych nie potrzebują być rozumni, wystarczy, że umieją przeczytać dzieciom, co w książce napisane.” Niestety nie zachowały się żadne zdjęcia z tego okresu przedstawiające wygląd szkoły.

   Ożywienie oświatowe

   Od 1868 roku odnotowano pokaźny wzrost oświaty wsi oraz zmianę lokalizacji szkoły.

   Fakt ten należy wiązać z osobą Jerzego Konstantego Czartoryskiego. Powróciwszy do kraju starał się poznawać problemy mieszkańców na terenie gmin w jego majątku. Po rozeznaniu zwołał posiedzenie Rad Gminnych i swymi wpływami oraz radą doprowadził do zgody na założenie szkoły. Mając taką uchwałę, starał się o potwierdzenie jej przez wydział powiatowy, którego był prezesem, a następnie, bedąc przewodniczącym Rady Szkolnej Okręgowej, starał sie, żeby Rada Szkolna Krajowa w krótkim czasie kreowała w danej gminie szkołę i nadawała nauczyciela. Stało się tak również w Mołodyczu. Oficjalnie szkoła zorganizowana została jako publiczna reskryptem Rady Szkolnej Krajowej z 19 lipca 1875 r.

   Został wybudowany dość obszerny jak na owe czasy, drewniany budynek szkoły, a pierwszym jej nauczycielem został Hilary Bielecki. Po nim funkcję tę przez 17 lat, do roku 1889, sprawował Piotr Tylawski. Była to jednoklasowa szkoła, w której naukę prowadził jeden nauczyciel. Pod rokiem 1891 Aleksandra Lisikiewicza wymieniono jako nauczyciela prowadzącego. Jego pomocnikiem był w dalszym ciągu Piotr Tylawski, który jednocześnie pełnił funkję sekretarza dla gminy Mołodycz i Zaradawa. W ramach swych obowiązków pomagał w prowadzeniu zajęć. Z tego tytułu mógł bezpłatnie uprawiać grunt szkolny.

   Budynek szkoły z 1875 roku

   Szkoła z 1868 roku

   Okres międzywojenny

   Lata międzywojenne po odzyskaniu niepodległości zapisały się w historii tego regionu bardzo pozytywnie. Odbudowano zniszczone szkoły i przykładano się do krztałcenia dzieci. Rozwijało się życie kulturalne, oświatowe i gospodarcze. Taka sytuacja trwała do 1939 roku

   Budynek szkoły z 1937 roku

   Szkoła w Mołodyczu od 1919 roku funkcjonowała jako trzyklasowa o 3 nauczycielach, a od 15 listopada 1937 roku jako publiczna szkoła powszechna stopnia II.

   1 września 1937 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowej murowanej szkole(zdj. wyżej). Nie udało się odszukać dokumentów dotyczących szczegółów budowy. Szkoła została spalona w 1946 roku przez bandy. Budowa szkoły prowadzona była w latach 1936/7 przez Zarząd Zbiorczej Gminy w Radawie dzieki pomocy ludności Mołodycza. Budynek zawierał 5 sal lekcyjnych, kancelarię, cztery mieszkania dla nauczycieli. Korytarze wyłożono marmurowymi płytami, postawiono kaflowe piece, wykonano żelbetonowe schody. Koszt budowy wyniósł ok. 45.000 zł.

   Wiele cennych inicjatyw podjęli w tym okresie sami nauczyciele, zwłaszcza kolejni kierownicy: Stanisław Ożybko, Maria Myszkowska i Michał Sawka.

   W roku szkolnym 1937/8 do szkoły uczęszczało 176 uczniów. W roku następnym 1938/9 było ich 222: w kl. I - 42, II - 41, III - 42, IV - 42, V i VI - 56.