• Byłem nauczycielem w Mołodyczu


  • Budynek szkoły z 1896 r.
   W 1902 r. 142 uczniów - nauczyciel kierujący Karol Będziński   Jeden z trzech budynków szkoły w Mołodyczu wzniesiony w 1923 r.
   Sprzedany,a pieniądze przeznaczono na budowę szkoły murowanej.   Maria Myszkowska i Michał Sawka (kierownik szkoły) przed nową szkołą otwartą 1 września 1937 r.
   Foto z 1938 r. od strony zachodniej
   Waleria Wortmanówna nauczycielka szkoły w Mołodyczu, foto 1935 r.

   Emilia Szopianka nauczycielka szkoły w Mołodyczu, foto 1935 r.


   Irena Kawecka nauczycielka Szkoły Podstawowej w Mołodyczu, foto lata 50-te XX w.

   Stanisław Ludwik Winiewski, foto lata 50-te XX w.