• "Kurierek Mołodycza" w roku szkolnym 2019/2020

      Kurierek_nr_1_2019.pdf

       

       

      Gazetka szkolna sposobem na sukces

      Pomysł na prowadzenie i wydawanie gazetki w roku szkolnym 2015/2016 powstał z inicjatywy uczniów, którzy chcieli pokazać, co dzieje się ciekawego w naszej szkole, w środowisku lokalnym, przedstawić sylwetki znanych czy też lubianych przez nich ludzi, dostarczyć rozrywki, czy ujawnić społeczności szkolnej swoje talenty.
      Praca w zespole redakcyjnym wpływała na:
      kształcenie postaw kreatywnych, wyrobienie nawyków aktywnego
      i krytycznego korzystania z mediów, rozwijanie umiejętności współpracy i odpowiedzialności za własna pracę, wszechstronny rozwój uczniów, promowanie szkoły w środowisku, zdobycie i utrwalanie umiejętności redakcyjnych, doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem, ortografią i interpunkcją. 

      Dotychczas wydane numery gazetki szkolnej znajdują się poniżej:

      KURIEREK MOŁODYCZA NR 1

      Kurierek1-wrzesien.pdf

      KURIEREK MOŁODYCZA NR 2

      Kurierek2-listopad.pdf

       

   • GAZETKA POWSTAWAŁA DZIĘKI PRACY:

     • UCZNIÓW
     • Kamili Skrzypek, Kingi Zarosa,

      Pauliny Marek, Marleny Woźny,

      Agnieszka Cienki, Fabiana Ziejło,

      Krzysztofa Sokół, Justyny Purcha, Kamili Sokół

     • NAUCZYCIELI
     •  

       

      AGNIESZKI MIERZWY,

      ANGELIKI TOMASZEK-WYSOCKIEJ